07 juli 2008

Fiskrapport från Djurens Rätt

Jag har ju tidigare beklagat att vi i djurrättsrörelsen är alltför dåliga på att uppmärksamma fiskarna. Jag har dock upplevt att Djurens Rätt blivit bättre på detta. Jag är därför väldigt glad över att ha Djurens Rätt nyligen släppte rapporten "Under ytan" (pdf) om utnyttjandet av fiskar. Rapporten innehåller mycket intressant och matnyttigt som de flesta i rörelsen troligtvis inte känner till, och är därför näst intill obligatorisk läsning. Den tar både upp fiskar som plågas i djurförsök, yrkesfiske, fiskodlingar, fritidsfiske och som husdjur...

Läs den!

23 september 2007

Ny blogg

Jag har skrivit en del om djurrättsstrategier här, vilket både har varit uppskattat och troligtvis gjort en del nytta. Jag kommer nog fortsätta skriva här ibland, men nu startar jag också en personlig blogg där jag har ett bredare område och skriver för flera.. Kolla in alvinlindstam.wordpress.com

20 september 2007

Antal djur som dödas i fiskeindustrin

I statistiken från slakt av landlevande djur redovisas det vanligtvis väldigt bra hur många individer som utsatts, när det gäller fiskeindustrin är det dock annorlunda; där mäts allt i ton. Vi som intresserar oss för fiskar som kännande personer och inte som handelsprodukter vill ju dock gärna veta hur många individer det handlar om. Att veta att förra årets fångst av torskar vägde 13246 ton är lika intressant för en djurrättare som att veta hur många ton människor som dödats av en viss diktaturregim är för människorättare.

Jag skrev till Fiskeriverket i november 2005 och frågade om antalet fiskar som fångas i Sverige, och de svarade med en uträkning baserat på sin statistik över fångsternas vikt och en uppskattning av vad olika arter i genomsnitt vägde. Jag fick då en siffra på över fem miljarder sillar, skarpsillar och torskar. Denna siffra har sedan använts av djurrättsrörelsen (bl a av Djurens Rätt) som ett riktmärke på hur enormt omfattande fiskets dödande är.

Jag fick en fråga från en djurrättskollega om dessa siffror idag, vilket ledde till att jag nyfiket letade reda på lite nya siffror. Jag har därför sammanställt nedanstående tabell.

Siffrorna bygger på uppskattningar från min källa på Fiskeriverket, och jag vet inte hur säkra de är. Jag har också lagt till fyra arter så att tabellen innehåller de sju arter med högst fångstmängd i vikt. De uppskattningar jag själv gjort är högst spekulativa och ska därför tas med stor försiktighet.

Stor ökning av antalet dödade?
Om man använder 2006 års fångststatistik tillsammans med uppskattningarna från Fiskeriverket fördes totalt 6,2 miljarder sillar/strömmingar, skarpsillar och torskar iland i Sverige. Detta är en ökning med 1.1 miljarder individer (eller 22%) jämfört med 2004.

Om man räknar med de arter jag lagt till (där resultaten är än mer osäkra) landar dödssiffran på 10 miljarder...

Svensk fiskestatistik 2006 (obs, väldigt osäkra siffror, läs kommentarerna)


ArtTotal vikt som "landats"*Upskattad vikt per individAntal individer (miljoner)

torskar
132461**13

sillar/strömmingar
1033230,1**1 033

skarpsillar
1027480,02**5 1376 184

tobisar
327670,02***1 638

sardiner
418940,02***2 095

makrillar
33860,5***7

nordhavsräkor
23940,02***12010 043
Källor:
* Saltjöfiskets fångster under 2006. Definitiva uppgifter (Tabell 1), SCB/Fiskeriverket
** Uppskattning gjord i personligt brev från Fiskeriverket, Nov 2005.
*** Uppskattning gjord av mig med vägledning utifrån jämförelse med vikt och storlek på de tre första arterna.

Kommentarer om statistiken:
Dessa siffror (rörande arternas medelvikt) är väldigt spekulativa, jag har ingen aning om hur korrekta de är. Den riktiga dödssiffran kan därför vara hälften så stor likaväll som det kan vara dubbelt så många som dödas. Jag tror dock det kan ge en viss fingervisning om omfattningen.

Fångststatistiken innefattar bara yrkesmässigt fiske i saltvatten. Fiske i sötvatten, fiskuppfödning eller fritidsfiske ingår inte.

Önskelista
Om du äter fiskar och/eller andra vattenlevande djur idag hoppas jag självklart att du slutar med det. Fisket är en av Sveriges största dödsmaskiner, och det finns ingen anledning att tro att fiskar skulle ha mindre känslor än andra ryggradsdjur (och skaldjur har troligtvis även de möjlighet att ha känslor). Men jag gissar att de flesta som läser det här redan känner till sådan information och inte är delaktiga i fiskarnas utnyttjande... :)

Jag skulle också önska mig tydligare och säkrare statistik över fiskets omfattning räknat i individer. Man kan ju alltid hoppas att Fiskeriverket börjar producera det, men det är kanske inte så troligt. så därför hoppas jag att vi kanske kan utreda det hela lite mer själva. Jag är själv inte så insatt i fiskeindustrin, och har inte särskilt bra överblick över fiskestatistiken heller. Kan man hitta en pålitlig källa för (iaf nästan) alla arters medelvikt vid fångst? Är det inte sådant som Fiskeriverket undersöker i sina provfiskningar? Finns det statistik över hur mycket av fisken som tas iland (och bokförs) och hur mycket (hur många) som kastas överbord eftersom det inte är den önskade fångsten osv? Om nån har koll eller vill hjälpa till att leta lite får man gärna höra av sig..

12 juli 2007

Rekord i hönsfritagning

För ett par år sedan tyckte jag att civil olydnad var ett bra och viktigt sätt att arbeta på med djurrättsfrågan, och jag var bland annat med om en hönsfritagning då vi "stal" 120 hönor. Vår aktion var fram tills igår var det svenska rekordet, men nu har en grupp ur DBF gjort en ännu större fritagning och utropat sig som svenska mästare.

Men nu är det dags att ta tillbaks rekordet, enligt Per-Anders Svärds statistik leder fyra personers äggvägran till att fler hönor slipper utnyttjas. Per-Anders, jag och två till, sen har vi ett nytt rekord.. :)

Per-Anders inlägg är rätt humoristiskt, men handlar ändå om en viktig poäng; att det bara är genom att övertyga allämnheten om att sluta utnyttja djur som vi kan rädda fler än några enstaka.

01 juli 2007

Mer om hund- och kattpäls

Lite sena nyheter, men den 19:e juni antog Europaparlamentet en lag som förbjuder handel med päls från hundar och katter (pressmeddelande). Jag har tidigare kritiserat detta förslag och djurrättsrörelsens arbete för ett sådant (bland annat här) och med anledning av beslutet nämnde Peter Nilsson på Djurens Rätts blogg min och andras kritik mot reglerna.

Framförallt tyckte jag det var intressanta att PETA är motståndare till förbudet, jag visste inte att de tog den ställningen. På PETAs motsvarighet till Djurens Rätts blogg, "The PETA Files", förklarar de sina orsaker. PETA menar att förbudets funktion är att berättiga den övriga pälshandeln, vilket också står tydligt och klart i lagens syfte:

"De åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör därför underlätta utsläppandet på marknaden av päls och pälsvaror av andra djurarter än katt och hund, och förhindra störningar på den inre marknaden för päls och pälsvaror i allmänhet."
Jag tycker det var väldigt schysst att PETA ställde sig emot denna lagstiftning, tyvärr verkar de flesta djurrättsorganisationer i Europa vara mer förtjusta i förslaget. Och även om PETA gör mycket som är värt att ifrågasätta ska de ha mycket cred för att de vågar gå emot den allmäna uppfattningen och ta tag i kontroversiella frågor. Mer sånt till djurrättsrörelsen.